MENU

MEER WETEN?

WAAROM (MEER) BUITENLESSEN?

BUITENLES DRAAGT BIJ AAN O.A. …

Intrinsieke motivatie, leerprestaties, natuurbeleving en de gezondheid van kinderen. Lees meer over de effecten van buitenles in de literatuurstudie door Mark Mieras.

LEERLINGEN VINDEN BUITENLESSEN LEUKER…

Omdat ze meer kunnen bewegen, er meer afwisseling is en er meer gebruik wordt gemaakt van de omgeving. Bekijk snel wat leerlingen nog meer zeggen over buitenles!

LEERKRACHTEN GEVEN AAN…

Dat leerlingen idealiter een kwart van de lestijd buiten krijgen. Op dit moment vindt gemiddeld slechts 1% van de lessen buiten plaats. Meer weten over de stand van zaken?

DENK MET ONS MEE

Heb je ideeën over het geven van buitenlessen, of juist suggesties om ons aanbod te verbeteren? Meld je dan aan voor onze klankbordgroep! We komen 1 a 2 keer per jaar (evt. digitaal) samen om elkaar te inspireren, ideeën en belemmeringen te delen en nieuwe lessen te bedenken.

ELKE DAG = BUITENLESDAG!

Jantje Beton en IVN Natuureducatie organiseren sinds 2016 de jaarlijkse Nationale Buitenlesdag om aandacht te vragen voor het gebruik van het schoolplein (en de omgeving) als lesplek. Dat is niet alleen heel leuk, het is ook gezond en goed voor de ontwikkeling van de leerlingen. Steeds meer leerkrachten gaan op de Buitenlesdag, maar ook op andere dagen in het jaar, naar buiten. Maar op de, door leerkrachten zelf genoemde, 25% buitenlestijd zitten we nog lang niet. Wij proberen leerkrachten en scholen te helpen door inspiratie en voorbeelden te geven, kennis te delen en onderzoek te doen. Daarbij roepen we ook andere partijen, zoals de landelijke overheid, op om te helpen om belemmeringen weg te nemen. Samen werken we toe naar een generatie van echte buitenjuffen en buitenmeesters!

OVER IVN

IVN is dé verbinder van mens en natuur. Door jong en oud actief te laten ervaren hoe leuk, leerzaam, gezond én belangrijk natuur is, wil IVN een natuurbewuste gedragsverandering bereiken. Onze 150 professionals, 26.000 leden en 161 vrijwilligersafdelingen in heel Nederland organiseren projecten, campagnes, cursussen en vele natuuractiviteiten.

Dit doen we vanuit vier kernthema’s, waaronder het thema Kind en Natuur. IVN neemt kinderen hierbij mee naar buiten en faciliteert pedagogisch medewerkers, leerkrachten en ouders met opleidingen, lesmaterialen en leermiddelen. Zo planten we het zaadje van de liefde en zorg voor de natuur.

Wil jij graag een natuurrijke schooldag? Wij bieden lesmaterialen, gastlessen, trainingen,  natuurkampen en stimuleren fysieke vergroening. Bekijk ons aanbod voor het primair onderwijs op de IVN website. 

OVER JANTJE BETON

Jantje Beton is hét goede doel dat zich sinds 1968 samen met kinderen en jongeren inzet voor meer en uitdagender speelruimte en meer speelkansen. Met het programma Spelend Leren stimuleren wij scholen om kinderen meer te laten spelen tijdens school- en pauzetijd. Dit door letterlijk én figuurlijk meer ruimte voor (buiten)spelen te maken.

Wij willen bereiken dat álle kinderen en jongeren in Nederland dagelijks kunnen spelen en bewegen. Kinderen moeten steeds meer en spelen steeds minder, terwijl spelen het belangrijkste én het leukste onderdeel is van een gezond leven. Daarom zegt Jantje Beton … STOP NOOIT MET SPELEN!

Sluit je aan bij de Buitenlesbeweging

Op de hoogte blijven van alle activiteiten van de Buitenlesdag? Sluit je dan aan bij de Buitenlesbeweging!