MENU

privacybeleid

privacybeleid

PRIVACY STATEMENT

De Nationale Buitenlesdag onderschrijft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Onze werkwijze voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) aan Nederlandse organisaties stelt.

IVN Natuureducatie, gevestigd aan IVN Natuureducatie, Plantage Middenlaan 2c, 1018 DD Amsterdam, en Jantje Beton, Arthur van Schendelstraat 550, 3511 MH Utrecht, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

IVN Natuureducatie en Jantje Beton verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type

Abonneren en afmelden e-mailnieuwsbrieven

Je kunt je op diverse plekken op onze website abonneren op de nieuwsbrief van de Nationale Buitenlesdag. Hiervoor is het achterlaten van een geldig e-mailadres verplicht. Wil je minder of geen nieuwsbrieven ontvangen? In elke nieuwsbrief zit onderaan een afmeldlink waarmee je je op elk moment voor het e-mailabonnement kunt afmelden.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@buitenlesdag.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

IVN Natuureducatie en Jantje Beton verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren;
 • IVN Natuureducatie en Jantje Beton analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
 • IVN Natuureducatie en Jantje Beton volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

IVN Natuureducatie en Jantje Beton nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om een goede en zorgvuldige dienstverlening te kunnen bieden en te kunnen voldoen aan jouw wensen. Als wij je gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd. We hanteren hierbij de bewaartermijn van de Belastingdienst. Wettelijk is bepaald dat we onze ledenadministratie 7 jaar dienen te bewaren.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

IVN Natuureducatie en Jantje Beton verkopen jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. IVN Natuureducatie en Jantje Beton blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Een cookie is een klein bestand met gegevens die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van jouw apparaat. Deze gegevens zijn geanonimiseerd.

De Buitenlesdag maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Via de link hieronder lees je van welke verschillende soorten cookies de Buitenlesdag gebruik maakt. Volgens de wet mogen wij cookies op jouw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website. Voor alle andere soorten cookies hebben we jouw toestemming nodig.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Lees meer over cookies in ons cookie statement

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door IVN Natuureducatie en Jantje Beton en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@buitenlesdag.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

IVN Natuureducatie en Jantje Beton nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@buitenlesdag.nl

CONTACT

Wil je na het lezen van ons Privacy en cookie statement meer informatie of heb je nog vragen en/of opmerkingen, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Nationale Buitenlesdag
(030) 244 70 00
info@buitenlesdag.nl

IVN Natuureducatie
Plantage Middenlaan 2c
1018DD Amsterdam
https://www.ivn.nl
Tel. (020) 622 81 15
E-mail: info@ivn.nl

Jantje Beton
Arthur van Schendelstraat 550
3511 MH Utrecht
https://www.jantjebeton.nl
Tel. (030) 244 70 00
E-mail: info@jantjebeton.nl

WIJZIGINGEN PRIVACY EN COOKIE STATEMENT

IVN Natuureducatie en Jantje Beton behouden zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Wij adviseren je deze privacy en cookie statement met regelmaat te lezen. De meest recente versie vind je altijd op www.buitenlesdag.nl.

Deze pagina is voor het laatst opgemaakt 3 februari 2022.

Sluit je aan bij de Buitenlesbeweging

Op de hoogte blijven van alle activiteiten van de Buitenlesdag? Sluit je dan aan bij de Buitenlesbeweging!