MENU

buitenlessen

Spring naar het antwoord

Groep 4, Groep 5, Groep 6, Groep 7, Groep 8
Rekenen

Tijdens deze les gaan de leerlingen zelf plus-, min- en keersommen bedenken en deze door hun maatje laten uitrekenen. Ze starten met het maken van een getallenlijn met stoepkrijt, zodat ze na het uitrekenen van de som naar het juiste antwoord kunnen springen. Of ze gebruiken de getallenlijn om het antwoord uit te rekenen!

Groep 6, 7, 8

Ontwerp een Samenspeelplek

Groep 5, 6, 7, 8

Omschrijf je plekje (NL + EN)

Groep 7, 8

Stoffelijk bijvoeglijk naamwoordensafari

Groep 6, 7, 8

Maak een pleinplattegrond (6-8)