Spring naar content
2638

Buitenlessen

Mijn naam is haas – groep 6

Groep Groep 6

Taal

De leerlingen maken kennis met de haas en leren een aantal bijzondere eigenschappen en
kenmerken van dit dier.
De leerlingen leren de betekenis van enkele (spreek)woorden waar de haas een hoofdrol in
speelt.
De leerlingen oefenen met het interpreteren van figuurlijk taalgebruik.

Andere buitenlessen